Smukt beliggende almen boligforening

Voldboligerne er en almen boligafdeling, smukt beliggende på Christianshavn med direkte adgang til Christianshavns voldanlæg. Afdelingen omfatter 140 boliger fordelt på 5 bygninger i 5 etager, som danner en karré omkring et større gårdanlæg. Bebyggelsen er opført i 1950-52 og er i 1991 ombygget til almene ældreboliger samt en daginstitution. Voldboligerne er karakteriseret ved høj bevaringsværdi (3), hvilket der er taget hensyn til i valg af løsninger, ligesom det har krævet særligt omhyggeligt tilsyn for korrekt bevaring af den oprindelige bygningsmasse.

Renoveringen omfatter udskiftning af tegltag til lignende tegltag, etablering af fast undertag, udskiftning af taghætter, faldstammeudluftninger, inddækninger samt tagrender og nedløb. Herudover efterisoleres loftsrum. Vinduerne i facaden er udskiftet til et vindue, der passer til bebyggelsens karakteristika, samt forbedret brugervenlighed og komfort i ældreboligerne. Vinduerne er skiftet i både boligbebyggelsen og i daginstitutionen. Herudover er enkelte døre udskiftet eller istandsat.

 • Opgavens art
  Renovering
 • Type byggeri
  Etagebyggeri
 • Beliggenhed
  Voldboligerne 1-11, København K
 • Størrelse
  140 boliger og dagsinstitution
 • Bygherre
  Samvirkende Boligselskaber Voldboligerne v/ KAB
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Status
  Afleveret 2017
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør: DOMINIA A/S
Download PDF