Restaurering og renovering af karré med høj bevaringsværdi

I 2012/13 udførte Pålsson Arkitekter facaderenoveringen af Frederiksholm Karré 1 for markeringen af 100 året for stiftelsen af Arbejdernes Kooperative Byggeforening (AKB) og den første opførte ejendom. AKB’s første karré blev er af Mandrup-Poulsen og opført i 1914. Bygningen har en høj bevaringsværdi (Save 3), hvorfor opgaven betød en renovering med respekt for det eksisterende. Opgaven bestod i byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med reetablering af de oprindelige facadepartier.

I 2018 har Pålsson Arkitekter vundet miniudbud på renovering af Frederiksholm Karré 1 & 2.
Frederiksholm Karré 1 består af i alt 23 opgange. 13 af opgangene udgør afdelingen Frederiksholm, karré 1 med sammenlagt 75 boliger. De resterende opgange er ejerlejligheder. Der er en fælles gård med legeplads og opholdsmuligheder, der deles mellem boligerne. Alle udvendige døre er originale fra bebyggelsens opførelse, både facadedøre, bagtrappedøre og udvendige kælderdøre.

Frederiksholm Karré 2 er ligeledes opført i 1914 og består af 132 boliger. I denne opgang er blot en opgang ejerlejligheder mens de resterende er almene boliger. Også her er alle udvendige døre originale fra bebyggelsens opførelse. Vinduerne er løbende blevet skiftet i forskellige etaper. Karré 2 er erklæret bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3.

Opgangen omfatter totalrådgivning på restaurering af facadedøre i Frederiksholm Karré 1&2 og udskiftning af vinduer i karré 2.
I karré 1 udføres restaurering af alle udvendige døre, dvs. udvendige facadedøre, udvendige kælderdøre og udvendige trappeopgangsdøre. Da bebyggelsen er bevaringsværdig, foregår dette i tæt dialog med Københavns kommune.

I karré 2 skal alle udvendige døre ligeledes restaureres. Samtidig udskiftes samtlige vinduer mod P. Knudsens Gade, samt rundt om de dertilhørende hjørner. Herudover skal alle vinduer på fællesarealerne skiftes og vinduesbrystninger efterisoleres.

 • Opgavens art
  Renovering & Restaurering
 • Type byggeri
  Etagebyggeri
 • Beliggenhed
  Enghavevej, P. Knudsensgade m.fl.
 • Størrelse
  207 boliger
 • Bygherre
  AKB København v/KAB
 • Rådgivning
 • Totalrådgivning
 • Status
  Del 1 afleveret 2013, del 2 igangværende
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør del 1: Danakon AS
  Ingeniør del 2: Gert Carstensen A/S
Download PDF