Fornyelse af bevaringsværdig bebyggelse 

Fonden Hvidkildegård er en bevaringsværdig (i SAVE-kategori 4) karrébebyggelse med 183 boliger, der emmer af robuste materialer, klassiske løsninger og Københavnerånd.
Den spændende fornyelse indeholder blandt andet udskiftning af taget fra 1930 til nyt tegltag med integrerede solceller, hvilket vi ser som en nænsom modernisering til mere bæredygtig drift.
Ydermere får tagkonstruktionen tilføjet opretningslasker samt fast underlag, der efterisoleres etagetdæk, lodrette vægge og tagflader samt ny isolering af flunke.
De nuværende kviste renoveres, hvortil front kommer til at fremstå som eksisterende forhold, hvor gavltrekant af kviste bevares som bemalet træ, for at bibevare det arkitektoniske særpræg.  

Energioptimering i Espergærde

Svinget i Espergærde er et godt eksempel på, hvordan vi kan optimere eksisterende bygninger og udnytte den energi og de ressourcer, som allerede er investeret i byggeriet. 
På Svinget vil beboerne i de otte etageejendomme få sunde, energioptimerede boliger. Vi renoverer klimaskærmen med efterisolering og udskifter alle vinduer og altandøre. Udenpå de eksisterende bygninger er der tidligere monteret altaner på søjler. Dem tager vi ned, når vi skal efterisolere gavle og facader, og vi monterer dem efterfølgende på nye søjler med speciallavede beslag. Beboerne får ny ventilation og nye installationer, som forbedrer indeklimaet, og i fremtiden kan de slippe bekymringen om fugtproblemer i kældrene yderligere, da der også skal udføres LAR på den skrånende grund.

 
Samlet set er der tale om et godt, gammeldags Kinder-æg: Sunde boliger, energioptimering, klimagevinst. At vi glæder os til at komme i gang er bare krymmel på toppen.

Totalrenovering på Østerbrogade

Ejendommen Østerbrogade 125 blev opført i 1963, som en funktionalistisk tidstypisk bygning. Facaden var oprindeligt beklædt med teglskaller hvor gårdfacaden står i beton. Brystningerne er muret og vinduespartier mod Østerbrogade læses som vinduesbånd, blot afbrudt af betonsøjler. i 1989 blev bygningen total istandsat, med facadebeklædning af metalkassetter. Der blev efterisoleret indvendigt med polysterenplader og vinduerne, de originale ståramme vinduer fra 1963, skiftet til glas af termoglas. De nuværende lejere er udfordret af ringe indeklima, med kulde- og trækgener.

Renovering af facaden mod Østerbrogade, sker med respekt for den tid og stil kontorbygningen oprindeligt er opført i. Her er ambitionen at forbinde den originale funktionalistiske stil og rytme med facadematerialet tombaks naturlige spil der kun bliver smukkere med alderen. Facaden skal opbygges traditionelt med markante stående false horisontalt og vertikalt med bånd på over- og underside af vinduesrækken. Falsene og båndene vil give et harmonisk spil og et klassisk udtryk til facaden. 
Stueplan og 5. sal markeres ved tilbagetrækning og vil fremstå med færre false og bånd end fra 1-4 sal. Tilbagetrækningen vil giver dybde og et hierarki på en forholdsvis flad facade.

Facaden mod Østerbrogade efterisoleres delvist udvendigt, og får en beklædning i forpatineret Tombak med stående false, mens facaderne mod gården efterisoleres med en to-trins stopuds-opbygning.

Den kultiverede, stramt grafiske stemning føres fra gadefacaden med ind i foyeren, ved at tombak-beklædningen fortsætter ind til elevatoren. På 2. og 3. sal udskiftes betonvæg med brandklassificeret glasparti, så der gives lys og værdighed til ankomsten til lejemålene fra elevator og trappe. Lejemålene har en skarp grafisk kvalitet, der præges af de åbne rum, hvor dagslys får lov til at trænge gennem bygningen fra begge sider. Lokalerne bærer et eksklusivt præg af dæmpet lyd, maksimalt dagslys, og smukke materialer der patinerer smukt. Rumhøjden er maksimeret, så de rå T-bjælker i beton kan træde frem og danne en takt i rumforløbet. Under bjælkerne løber synlige ventilationskanaler, og mellem bjælker monteres sortmalede akustiklameller.

Den langsgående, bærende betonskive får lov at stå rå og ubehandlet, og brydes kun partielt af grønne vægge, der bidrager positivt til indeklima og trivsel i rummene.
Gulvene har betonlook, men udføres i støbegummi, som er et slidstærkt materiale, der dels bidrager til at dæmpe trinlyd, og dels ikke revner, som man ellers ser det ved gulve af beton.

Nedrenovering og nye boliger i Himmelev

Det nye Egegårdsparken bliver en almen boligbebyggelse bestående af 51 gårdhavehuse og 28 etagerækkehuse.
I Egegårdsparken nedrives alt til fundament, hvorefter nye boliger placeres på disse. Disse boliger varierer i kvadratmeter til at imødekomme alles ønsker.

Arkitekturen tager udgangspunkt i den klassiske danske boligs udformning ved vinkelrette møder og klassisk saddeltag. De kontrastfulde møder mellem tagmateriale og facademateriale, samt rytme og balance mellem vinduesformater, er med til at skabe en ny arkitektur der minder os om det nostalgiske liv og hjem vi kender fra villakvarterene, på elegant vis. Ved at indtænke den vante boligs udformning, men med Egegårdsparkens særegne karakter, sikres et elegant æstetisk resultat, der både afspejler Egegårdsparken og hjemmet.

Alle boliger er tegnet med eget skur integreret i arkitekturen i både udformningen og materialevalg.
Skurenes fremspring ved indgangspartiet er med til, at skabe spil i facaden og i det lille landsbysamfund, ud mod stien. I Blok E er den anlagte udvendige trappe med til at skabe en lille terrasse på skuret nedenfor, samtidig med at skabe overdække for underboen, hvis skurer er placeret i deres respektive haver. Disse intime terrasser, er med til at skabe liv i den grønne lomme i gården, hvor børnene kan løbe og lege, mens forældrene kan sidde og nyde en kop kaffe, samtidig med at kunne holde øje med sine børn.

Der etableres pergola på havesiden af boligerne, som er med til at skabe sammenhæng mellem den vilde beplantning og hjemmet. Den valgfrie beplantning er med til at skabe en smuk, naturlig skygge til terrassen på de bedste sommerdage, mens den skaber en fin, æstetisk reference til hele Egegårdsparkens natur. Vores samlede hensigt er at sikre afdelingens boliger, hvor mange forskellige mennesker med forskelligt sammensatte husstande kan leve godt. Afdelingen fremtidssikres med bredt attraktive, betalelige boliger.

Stien i landskabet er belagt med perlegrus for at skabe stemning af et lille landsbyfællesskab, mens vejene er asfalteret for at danne naturlig, men tydelig, opdeling mellem kørearealer og gangarealer. Der er flere steder anlagt vild beplantning, for at skabe intime oaser mellem boligerne. Vild beplantning sikrer også mindre vedligeholdelse, bl.a. grundet de planter der er udvalgt til projektet.