Renovering af Strandparken Afd. 1 og 2

Strandparken er et alment boligselskab opført i 1959, smukt beliggende tæt på vandet i Søvang ved Dragør. 

Afd. 2 består af 45 rækkehuse, der alle skal have ny tagrejsning og gavlisolering. 

Afd. 1 består af 12 blokke, der i alt rummer 240 lejligheder. Afdeling 1 skal ligeledes have nye tage. I forbindelse med dette udarbejdes en helhedsplan for området. Heri indgår bl.a. nye tage, efterisolering af facader, altaner og ventilation. 

Grønt fællesskab på toppen af byen

Idéen udspringer i ønsket om at skabe et grønt fællesskab på toppen af byen. Det grønne er en væsentlig del af Frederiksbergs identitet og højner samtidig livskvaliteten for beboerne.
Tagboligerne er en boligstruktur, hvor bæredygtighed og fællesskab er i fokus, og boligforholdene skaber merværdi beboerne imellem. Tagboligerne åbner op og giver plads til haver, lys og luft i den ellers tætte storby.

Tagboligerne ligger i direkte forlængelse af private, grønne terrasser og væksthuse. Både private terrasser koblet direkte til boligen, og terrasser som hele karréen er fælles om. De fælles terrasser lægger op til det uformelle møde mellem beboerne gennem fælles væksthuse med plads til fællesspisning og dyrkning af grøntsager og lignende.Det nye boliglag bindes sammen med de eksisterende gennem det grønne element: et bånd der følger de nye tagboliger hele vejen rundt. Ved badetårnene etableres plantekasser, hvor f.eks. humleplanter kan kravle ned ad facaderne og binde nyt og gammelt sammen i grønne bånd. Tagboligerne er udformet som multifunktionelle rum, der er tilpasset, så de kan bruges af forskellige familiesammensætninger og generationer både nu og i fremtiden. De præfabrikerede elementer skaber et naturligt spil, der markeres af terrasser og lysindfald, så boligerne bliver lyse med højt til loftet.

Renovering i Nordvest

Oldermandsgården er opført i 1959 som en sammenhængende bebyggelse opdelt i 4 blokke med i alt 110 boliger og 8 erhvervslejemål.

Lejlighederne i Oldermandsgården fremstår i forskellige varianter, men er stort set indrettet ens med badeværelser og køkken dog med undtagelse af indeliggende badeværelser samt badeværelser mod gavle og i opgang nr. 9. Blok 1 og 2 indeholder 110 boliger, 8 butikslejemål, et ejendomskontor, vaskeri, varmecentral, samt øvrige faciliteter.

Projektet omfatter udskiftning af tagpap, ovenlys, tagrender, nedløb og udskiftning af branddøre i kælder. Den omfatter ny kloak på Perlestikkervej 1-7 og 2-6, varme til blok 4 og etablering af jordledninger. Herudover skal alle faldstammer i køkken og bad uskiftes og badeværelserne renoveres.

Radiatorerne udskiftes i boligerne til nye panelradiatorer, der monteres vandmålere og nye vandrør i kælder og alle lejligheder.

 

Pålsson Arkitekter har vundet underrådgivning på renovering af FSB Portugalsgade Afd. 1-76.