Indvendig og udvendig renovering

Portugalsgade afd. 1-76 er opført i 1998 og omfatter 98 boliger. Bebyggelsen er i 3 og 4 etager fordelt på 7 blokke og omfatter både familieboliger og ældreboliger.

Renoveringen spænder vidt: fra facadeforbedringer i form af udskiftning af lette partier i opgange til glasparti med lavenergivinduer, udskiftning af udvendige døre og vinduer, tætning af tag og reparation af sokkel, til udskiftning af alle eksisterende køkkener og badeværelser.

Derudover bliver alle trappeopgangene istandsat og der bliver også installeret alternativ belysning i opgangene og installeret nyt dørtelefonanlæg og låsesystem.

Ydermere skal altaner og udearealerne opgraderes og en stuelejlighed skal ombygges til fælles facilitet for afdelingen.

Renovering med fokus på sundhed

Afdelingen består af 32 villahuse med saddeltag og ligger i et stille villakvarter i udkanten af Stenløse tæt på Egedal centeret og stationen. Boligerne er opført i 1968 i gule mursten med grå asbestholdige bølgeeternitplader på taget. Gavlbeklædning udført i plader eller bræddebeklædning. Til hver bolig er der have på ca. 800 - 1000 m2. Afdelingen og boligselskabet ønsker tagbelægningerne udskiftet hvilket er hovedopgaven i nærværende projektforslag. Tagbeklædningen er bølgeeternittagplader der indeholder asbest. Efter nærmere undersøgelse er det blevet konstateret, at gavlbeklædning ligeledes er udført med asbestholdige plader. Træværk som vindskeder og udhængsbrædder er malerbehandlet med materialer indeholdende bly og PCB.

Det foreliggende arbejde omfatter bl.a. udskiftning af asbestholdige tagplader, gulvplader med tilhørende træværk. I denne sammenhæng også bortskaffelse af isolering, da denne er forurenet med asbeststøv. Derudover skal vindskeder afmonteres og bortskaffes (de indeholder bly i malingen), mens tagrender, rendejern, nedløbsrør og hængselsstifter udskiftes m.m.

Indvendig og udvendig renovering

Afdelingen 4205 Nyhuse (opført 1990) er beliggende i Hillerød og består af to u-formede randbebyggelser i to etager med heholdsvis 29 og 31 boliger, der er fordelt på 2-4 rum, hvoraf seks af boligerne er specielt udformet for bevægelseshæmmede. Adgang til boligerne på 1. sal sker via udvendige trapper. Derudover findes adgang til boligerne fra grønne fællesområder, hvori der forefindes cykelparkering, affaldscontainere og pulterrum. Boligblokkene er udført i røde teglsten, afgrænset med hvide kalk-sandsten og taget er belagt med røde vingetegl. Døre og vinduer er udført i hvidmalet træ og forsynet med termoruder.

Afdelingen har siden etableringen haft udfordringer i forhold til de byggetekniske forhold. Der er flere gange blevet udført nødvendige oprettende arbejder i forbindelse med flere områder og bygningsdele, men det har været mindre renoveringsarbejder hver gang – dvs. der ikke er blevet udført generelle forbedringer og renoveringer på alle boligerne. Men nu er det i afdelingen blevet besluttet at opstarte undersøgelser til mulig opstart af generelle byggeprojekter i afdelingen.

Projektet omfatter totalrådgivning vedrørende udskiftning af samtlige vinduer, altandøre og hovedindgangsdøre. Derudover også udskiftning af varmeinstallationer, registrering og redegørelse for murværkets tilstand – i denne sammenhæng også relevante murarbejder, herunder renovering af nedbrudt murværk og eventuelle relaterede skader. Ydermere er de udvendige trapper ganske udtjente og trænger til enten at blive udskiftet eller renoveret. Ligeledes er ventilationssystemet af ældre dato og trænger også til at blive udskiftet, da de har forårsaget mange problemer de seneste år.

Renovering af badeværelser

Den almene boligforening Boelholm er opført som gårdhavehuse bestående af to afdelinger der blev opført i henholdsvis 1976 og i 1978.

Pålsson Arkitekter har tidligere renoveret boligerne i foreningerne (i 2010), hvor renoveringen gik på at istandsætte og forbedre boligerne med fokus på energioptimering og mere miljøvenlige energikilder. I den forbindelse blev den eksisterende tagdækning af bølgeeternitplader nedrevet og et nyt tag af tagpap blev etableret imens den eksisterende isolering blev fordoblet. Derudover blev der fortaget delvis omfugning og reparation af facader samt udskiftning af samtlige terrassedøre mod de private gårdhaver og udført nyt varmeanlæg med radiatorer.

Nu skal der renoveres i boligforeningen igen: Pålsson Arkitekter har, med Wissenberg som underrådgiver, vundet totalrådgivning på renovering af badeværelser i de to afdelinger Boelholm I og II, Stenløse-Ølstykke Boligforening. De eksisterende badeværelser er fra da bebyggelsen blev opført i 70’erne og disse skal gennemgå en komplet renovering så de nuværende problemer med fugt, kolde vægge og skimmel bliver løst.

Se mere om det tidligere arbejde på Boelholm her: https://www.paalsson.dk/projekter/boelholm2010