Restaurering og renovering af karré med høj bevaringsværdi

I 2012/13 udførte Pålsson Arkitekter facaderenoveringen af Frederiksholm Karré 1 for markeringen af 100 året for stiftelsen af Arbejdernes Kooperative Byggeforening (AKB) og den første opførte ejendom. AKB’s første karré blev er af Mandrup-Poulsen og opført i 1914. Bygningen har en høj bevaringsværdi (Save 3), hvorfor opgaven betød en renovering med respekt for det eksisterende. Opgaven bestod i byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med reetablering af de oprindelige facadepartier.

I 2018 har Pålsson Arkitekter vundet miniudbud på renovering af Frederiksholm Karré 1 & 2.
Frederiksholm Karré 1 består af i alt 23 opgange. 13 af opgangene udgør afdelingen Frederiksholm, karré 1 med sammenlagt 75 boliger. De resterende opgange er ejerlejligheder. Der er en fælles gård med legeplads og opholdsmuligheder, der deles mellem boligerne. Alle udvendige døre er originale fra bebyggelsens opførelse, både facadedøre, bagtrappedøre og udvendige kælderdøre.

Frederiksholm Karré 2 er ligeledes opført i 1914 og består af 132 boliger. I denne opgang er blot en opgang ejerlejligheder mens de resterende er almene boliger. Også her er alle udvendige døre originale fra bebyggelsens opførelse. Vinduerne er løbende blevet skiftet i forskellige etaper. Karré 2 er erklæret bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3.

Opgangen omfatter totalrådgivning på restaurering af facadedøre i Frederiksholm Karré 1&2 og udskiftning af vinduer i karré 2.
I karré 1 udføres restaurering af alle udvendige døre, dvs. udvendige facadedøre, udvendige kælderdøre og udvendige trappeopgangsdøre. Da bebyggelsen er bevaringsværdig, foregår dette i tæt dialog med Københavns kommune.

I karré 2 skal alle udvendige døre ligeledes restaureres. Samtidig udskiftes samtlige vinduer mod P. Knudsens Gade, samt rundt om de dertilhørende hjørner. Herudover skal alle vinduer på fællesarealerne skiftes og vinduesbrystninger efterisoleres.

Grønt fællesskab på toppen af byen

Idéen udspringer i ønsket om at skabe et grønt fællesskab på toppen af byen. Det grønne er en væsentlig del af Frederiksbergs identitet og højner samtidig livskvaliteten for beboerne.
Tagboligerne er en boligstruktur, hvor bæredygtighed og fællesskab er i fokus, og boligforholdene skaber merværdi beboerne imellem. Tagboligerne åbner op og giver plads til haver, lys og luft i den ellers tætte storby.

Tagboligerne ligger i direkte forlængelse af private, grønne terrasser og væksthuse. Både private terrasser koblet direkte til boligen, og terrasser som hele karréen er fælles om. De fælles terrasser lægger op til det uformelle møde mellem beboerne gennem fælles væksthuse med plads til fællesspisning og dyrkning af grøntsager og lignende.Det nye boliglag bindes sammen med de eksisterende gennem det grønne element: et bånd der følger de nye tagboliger hele vejen rundt. Ved badetårnene etableres plantekasser, hvor f.eks. humleplanter kan kravle ned ad facaderne og binde nyt og gammelt sammen i grønne bånd. Tagboligerne er udformet som multifunktionelle rum, der er tilpasset, så de kan bruges af forskellige familiesammensætninger og generationer både nu og i fremtiden. De præfabrikerede elementer skaber et naturligt spil, der markeres af terrasser og lysindfald, så boligerne bliver lyse med højt til loftet.

Renovering af Strandparken Afd. 1 og 2

Boligselskabet Strandparken er et alment boligselskab, smukt beliggende tæt ved vandet ved Dragør. Strandparken består af otte afdelinger og råder over 605 lejeboliger.

Afdeling 1 i Strandparken er opført i 1959 som etagebyggeri og består af 230 lejemål fordelt på lejligheder af forskellig størrelse. Der er ingen elevator i bebyggelsen. Stuelejlighederne har have, og de øvrige lejligheder har altan. I bebyggelsen ligger der desuden et supermarked.

Pålsson Arkitekter udfører nu en renovering af tre udtjente tage i afdeling 1, som skiftes til sorte sadeltage af zink. Sideløbende med dette arbejder Pålsson Arkitekter på udvikling af en helhedsplan for afdelingen, der skal sikre, at afdelingen også i fremtiden vil kunne tilbyde attraktive, moderne boliger til udlejning. Helhedsplanen vil indeholde en række elementer. De resterende tage foreslås også erstattet af sadeltage af zink. Facaderne bør efterisoleres, døre, vinduer og indgangspartier udskiftes, og der bør etableres mekanisk ventilation. For i højere grad at sikre beboerne adgang til lys og luft og skabe mere liv på facaderne og i rummene mellem boligblokkene etableres altaner i bebyggelsen. Desuden udarbejdes der forslag til, hvorledes adgangsforholdene kan ændres med henblik på at kunne udbyde tilgængelighedsboliger til ældre og funktionshæmmede.

Afdeling 2 består af 45 lejemål i form af rækkehuse i ét plan, opført i 1966. Bebyggelsen består af to- og fireværelses boliger, som alle råder over en have. Alle toværelses boliger udlejes som pensionistboliger.
Pålsson Arkitekter forestår nu en tagrenovering af de 45 rækkehuse i afdeling 2, som får en ny tagrejsning. Desuden bliver gavlene efterisoleret.

Tagene udføres i sort zink, der spiller sammen med de eksisterende gule mursten. Den nye taghældning varierer fra enhed til enhed og giver afdelingen et nyt udtryk. 

Pålsson Arkitekter har vundet arkitektrådgivning på Stjernegården i Odense.