Grønt fællesskab på toppen af byen

Idéen udspringer i ønsket om at skabe et grønt fællesskab på toppen af byen. Det grønne er en væsentlig del af Frederiksbergs identitet og højner samtidig livskvaliteten for beboerne.
Tagboligerne er en boligstruktur, hvor bæredygtighed og fællesskab er i fokus, og boligforholdene skaber merværdi beboerne imellem. Tagboligerne åbner op og giver plads til haver, lys og luft i den ellers tætte storby.

Tagboligerne ligger i direkte forlængelse af private, grønne terrasser og væksthuse. Både private terrasser koblet direkte til boligen, og terrasser som hele karréen er fælles om. De fælles terrasser lægger op til det uformelle møde mellem beboerne gennem fælles væksthuse med plads til fællesspisning og dyrkning af grøntsager og lignende.Det nye boliglag bindes sammen med de eksisterende gennem det grønne element: et bånd der følger de nye tagboliger hele vejen rundt. Ved badetårnene etableres plantekasser, hvor f.eks. humleplanter kan kravle ned ad facaderne og binde nyt og gammelt sammen i grønne bånd. Tagboligerne er udformet som multifunktionelle rum, der er tilpasset, så de kan bruges af forskellige familiesammensætninger og generationer både nu og i fremtiden. De præfabrikerede elementer skaber et naturligt spil, der markeres af terrasser og lysindfald, så boligerne bliver lyse med højt til loftet.

Fremtidssikring af 91 rækkehuse

Hejrevangens Boligselskab afd. 5 og 6 er opført i slutningen af 1960’erne og start 70’erne og består af i alt 91 rækkehuse. Rækkehusene er alle i et plan med egen have, lille udhus og store, grønne fællesarealer. I boligafdelingen har beboerne medbestemmelse på boligens rammer med en ’Indret dig som du vil’ filosofi, hvilket giver en bred variation af tilbygninger og udestuer.

Boligselskabet ønsker at give alle beboere gode muligheder og afdelingerne skal derfor fremtidssikres – med henblik på at tilbyde gode boliger til nuværende og fremtidige beboere.

Pålsson Arkitekter yder totalrådgivning i forbindelse med en større renovering, herunder udskiftning af tag – fra bølgeeternit til betontegl med fast undertag – inklusiv asbestsanering. Det er tidstypisk for boliger af denne årgang, at skulle tage hensyn til miljøfarlige stoffer under en renovering. Hos Pålsson Arkitekter har vi mange års erfaring med disse sager og sætter vores viden og erfaring i spil i vores samarbejde med Hejrevangens Boligselskab, så både bygherre og beboere kan føle sig trygge igennem hele processen. Herudover udskiftes vinduer og døre og facaden eftergås, herunder med forstærkninger til det nye tag.

Afdelingen er beboet under udførelsen og der er derfor ekstra fokus på beboerkommunikation og på beboernes sikkerhed og sundhed under udførelsen.

Restaurering og renovering af karré med høj bevaringsværdi

I 2012/13 udførte Pålsson Arkitekter facaderenoveringen af Frederiksholm Karré 1 for markeringen af 100 året for stiftelsen af Arbejdernes Kooperative Byggeforening (AKB) og den første opførte ejendom. AKB’s første karré blev er af Mandrup-Poulsen og opført i 1914. Bygningen har en høj bevaringsværdi (Save 3), hvorfor opgaven betød en renovering med respekt for det eksisterende. Opgaven bestod i byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med reetablering af de oprindelige facadepartier.

I 2018 har Pålsson Arkitekter vundet miniudbud på renovering af Frederiksholm Karré 1 & 2.
Frederiksholm Karré 1 består af i alt 23 opgange. 13 af opgangene udgør afdelingen Frederiksholm, karré 1 med sammenlagt 75 boliger. De resterende opgange er ejerlejligheder. Der er en fælles gård med legeplads og opholdsmuligheder, der deles mellem boligerne. Alle udvendige døre er originale fra bebyggelsens opførelse, både facadedøre, bagtrappedøre og udvendige kælderdøre.

Frederiksholm Karré 2 er ligeledes opført i 1914 og består af 132 boliger. I denne opgang er blot en opgang ejerlejligheder mens de resterende er almene boliger. Også her er alle udvendige døre originale fra bebyggelsens opførelse. Vinduerne er løbende blevet skiftet i forskellige etaper. Karré 2 er erklæret bevaringsværdig med en bevaringsværdi på 3.

Opgangen omfatter totalrådgivning på restaurering af facadedøre i Frederiksholm Karré 1&2 og udskiftning af vinduer i karré 2.
I karré 1 udføres restaurering af alle udvendige døre, dvs. udvendige facadedøre, udvendige kælderdøre og udvendige trappeopgangsdøre. Da bebyggelsen er bevaringsværdig, foregår dette i tæt dialog med Københavns kommune.

I karré 2 skal alle udvendige døre ligeledes restaureres. Samtidig udskiftes samtlige vinduer mod P. Knudsens Gade, samt rundt om de dertilhørende hjørner. Herudover skal alle vinduer på fællesarealerne skiftes og vinduesbrystninger efterisoleres.

Brænder du for arkitektur og byggeri med respekt for oprindelige detaljer? Søger du følelsen af stolthed ved at passe et af dine projekter og vide, at der er sat en ære i at sikre løsninger af høj byggeteknisk, funktionel og æstetik kvalitet?