Pålsson Arkitekter A/S er en specialiseret arkitektvirksomhed, der arbejder med byen, byens bevaring og byens fornyelse.

Vores kerneområder er rådgivning inden for renovering, omdannelse og fornyelse af eksisterende ejendomme og bebyggelser, samt til- og nybygning i bebyggede miljøer.

Vi har mere end 30 års erfaring og løser opgaver for en bred vifte af bygherrer, herunder boligselskaber, andels- og ejerforeninger, regioner, kommuner og private aktører. Hovedparten af vores opgaver løses i form af totalrådgivning, arkitektrådgivning og bygherrerådgivning.

Det er vores ambition, at de aftryk vi sætter i det byggede miljø, respekterer bygningernes originale identitet og arkitektur, balancerer bevaring og fornyelse og tilstræber social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

Vi betragter vores projekter ud fra et helhedsorienteret perspektiv og fokuserer på at finde de løsninger, som forener god arkitektur og godt håndværk med optimale anvendelsesmuligheder og funktion. For os er målet at skabe smukke og velfungerende boliger, arbejdssteder, rum og bymiljøer, der understøtter menneskelig trivsel.

Vi har stor indsigt i de komplekse udfordringer, der er forbundet med at renovere og modernisere ældre og nyere bebyggelser, og tegnestuen har stærke kompetencer inden for fokusområder som bygbarhed, processtyring, kvalitetssikring, digital projektering og sikkerhed på byggepladsen.

Vi har lang tradition for at deltage i udviklingsprojekter, som kan skabe bedre løsninger. Vi har især arbejdet med nye former for beboersamarbejde og med rationelle systemløsninger til udførelse af nye badeværelser, altaner eller elevatorer. Pålsson Arkitekter har blandt andet udviklet tilbygningssystemet X-tension.