Arkitektur

For os er god arkitektur respekt for den enkelte bygnings originale arkitektur, identitet og omgivelse. Vi tager afsæt i historien men tilstræber fornyelsen igennem et nutidigt arkitektonisk formsprog. Vi er ikke bange for at tilføre nyt, så længe det skaber merværdi for bygningen. Vi tilgår opgaverne helhedsorienteret, men vi glemmer aldrig detaljerne. Og vigtigst af alt er god arkitektur, arkitektur der fungerer for de brugere, der skal leve i bygningerne, når arkitekterne er draget videre.

Værdiskabelse

Vi skaber merværdi for vores kunder gennem specialiseret rådgivning, vurdering af en bygnings eller et projekts potentiale og ved at analysere udviklingsmuligheder. Vi ved, at der ligger stor værdi i at tænke holistisk og helhedsorienteret tidligt i processen, og i at analysere og tænke ud fra brugerbehov og bygherres mål - både de udtalte og de ikke udtalte. Og vi arbejder med et stærkt fokus på at identificere og prioritere de sociale, kulturelle, økonomiske og ressourcemæssige værdier, der giver mening i den enkelte projektsammenhæng.

Bygbarhed

Et hvert projekt skal kunne bygges og udføres på en måde, så der ikke spildes unødig tid på byggepladsen, og så den ønskede kvalitet kan opnås så enkelt og smidigt som muligt. Vi arbejder altid ud fra kendte, byggetekniske løsninger, der kan udføres under hensynet til godt arbejdsmiljø, enkle konstruktive principper, gode håndværkstraditioner og et ønske om æstetik og holdbarhed i den færdige løsning. Men vi arbejder også innovativt med de muligheder, som den digitale udvikling inden for vores felt giver. Og vi har mange års erfaring med udvikling af systemløsninger og med anvendelse af præfabrikerede bygningskomponenter som badekabiner, tagelementer, altaner m.v.

Drift

Vi ved, at driftsudgifter udgør en meget stor andel af de samlede omkostninger set over en bebyggelses eller ejendoms levetid, og vi kender vigtigheden af at tænke kvalitet og driftsmæssige konsekvenser ind i de tidlige faser af hvert projekt. Vi arbejder målrettet på at sikre reducering af ressourceforbrug, lange levetider, kvalitative design- og materialevalg og driftsvenlige løsninger. Og vi motiverer den gode dialog og vidensoverdragelse med bygherres driftsorganisation – hvad enten denne udgøres af en vicevært i en ejendom eller en større professionel enhed.      

Brugere

Vi møder alle vores kunder i øjenhøjde og taler et sprog, der forstås af alle. Vi er bygherres ambassadør i alle faser af byggeriet, og vi glemmer ikke vores rolle. Vi involverer og lytter, og vi skaber ejerskab til projekterne gennem inddragelse. Vi værner om privatlivets fred, og vi sikrer, at aftaler overholdes. Og vi ved, at information og kommunikation er to af de vigtigste udslagsgivere i forhold til, om projektet opleves gennemført succesfuldt.

Bæredygtighed

Hos os er bæredygtighed mere end blot et sundt aftryk på miljøet. Vi tænker vugge til grav, når vi vælger materialer til vores projekter og vurderer altid muligheden for genanvendelse i alle byggeprocesser. Et sundt indeklima, processer og materialer, der efterlader så lille et aftryk som muligt, er for os en succes. Men vi ved også, at grundlaget for et godt hjem er livskvalitet, og at livskvalitet er mere end et sundt indeklima. Design, funktionalitet, fællesskab, lys og lyd er blandt de mange parametre, der tilsammen skaber en bæredygtig bolig.

Økonomi

Vi tænker totaløkonomi og rentabilitet, samtidig med at vi designer de gode og funktionelle løsninger. Vi går ind i et projekt med en helhedsorienteret tilgang og går ud med fokus på en drift der fungerer. Alt sammen for at sikre vores kunder, at der ikke opstår overraskelser undervejs og efter et af vores projekter. Vi forstår de økonomiske processer og kan indgå i en kvalificeret dialog med bygherre omkring disse. Og vi forstår nødvendigheden af en systematisk og løbende opfølgning på budgetter og kontrol med håndværkernes arbejder.

Proces

Et konstruktivt og vel planlagt procesforløb er grundlaget for den gode byggesag. Vi har gennemført mange projekter i rollen som totalrådgiver, og vi ved, hvad det kræver at sikre et kvalificeret procesforløb gennem alle byggeriets faser. Lige fra indledende miljøundersøgelser og værdisætning over forslag og projektering, planlægning af arbejdsmiljø og fastlæggelse af udbudsstrategi, indgåelse af kontrakter samt gennemførelse af byggeledelse, fagtilsyn og økonomistyring. Vi har godt kendskab til de krav og juridiske rammer, der danner grundlag for et byggeprojekts gennemførelse, vi kender faldgruberne i de enkelte projektfaser, og vi motiverer et tillidsfuldt samarbejde mellem byggeriets parter igennem hele processen.

Funktion

Hos os er god arkitektur, arkitektur der fungerer. Vi har et stort fokus på videns overdragelse, når vi møder en ny kunde eller et nyt projekt, og vi ved, at kun ved at inddrage alle parter i processen, skaber vi løsninger, der fungerer. Vi skaber rammerne for liv, men kvaliteten afhænger af funktionaliteten. Vi tænker helhedsorienteret, og vi er ikke bange for at udfordre vanetænkning. Hos os sikres den rigtige løsning til den ønskede funktion indenfor den afsatte økonomi.