Fokushjul

Arkitektur

For os er god arkitektur respekt for den enkelte bygnings funktion, identitet og omgivelse. Når vi renoverer, tager vi afsæt i historien, men tilstræber fornyelsen igennem et nutidigt arkitektonisk formsprog. Vi er ikke bange for at tilføre nyt, så længe det skaber merværdi for bygningen. Når vi bygger nyt, tager vi afsæt i funktion og omgivelse, og formgiver en nutidig, langtidsholdbar arkitektur. Vi tilgår opgaverne helhedsorienteret, men vi glemmer aldrig detaljerne. For vigtigst af alt er god arkitektur, arkitektur der fungerer for de brugere, der skal leve i bygningerne, når arkitekterne er draget videre.

Værdiskabelse

Vi skaber merværdi for vores kunder gennem specialiseret rådgivning, vurdering af en bygnings eller et projekts potentiale og gennem analyse af udviklingsmuligheder. Vi ved, at der ligger stor værdi i at tænke holistisk og helhedsorienteret tidligt i processen, og i at analysere og tænke ud fra brugerbehov og bygherres mål - både de udtalte og de ikke udtalte. Og vi arbejder med et stærkt fokus på at identificere og prioritere de sociale, kulturelle, økonomiske og ressourcemæssige værdier, der giver mening i den enkelte projektsammenhæng.

Drift

Vi ved, at driftsudgifter udgør en meget stor andel af de samlede omkostninger set over en bebyggelses eller ejendoms levetid, og vi kender vigtigheden af at tænke kvalitet og driftsmæssige konsekvenser ind i de tidlige faser af hvert projekt. Vi arbejder målrettet på at sikre reducering af ressourceforbrug, lange levetider, kvalitative design- og materialevalg og driftsvenlige løsninger. Og vi motiverer den gode dialog og vidensoverdragelse med bygherres driftsorganisation – hvad enten denne udgøres af en vicevært i en ejendom eller en større professionel enhed.

Kunde/Beboer

Vi møder alle vores kunder i øjenhøjde og taler et sprog, der forstås af alle. Vi er bygherres ambassadør i alle faser af byggeriet, og vi glemmer ikke vores rolle. Vi involverer og lytter, og vi skaber ejerskab til projekterne gennem inddragelse. Vi værner om privatlivets fred, og vi sikrer, at aftaler overholdes. Og vi ved, at information og kommunikation er to af de vigtigste udslagsgivere i forhold til, om projektet opleves gennemført succesfuldt.

Økonomi

Vi tænker totaløkonomi og rentabilitet, samtidig med at vi designer de gode og funktionelle løsninger. Vi går ind i et projekt med en helhedsorienteret tilgang og går ud med fokus på en drift der fungerer. Alt sammen for at sikre vores kunder, at der ikke opstår overraskelser undervejs og efter et af vores projekter. Vi forstår de økonomiske processer og kan indgå i en kvalificeret dialog med bygherre omkring disse. Og vi forstår nødvendigheden af en systematisk og løbende opfølgning på budgetter og kontrol med håndværkernes arbejder.

Proces

Et konstruktivt og vel planlagt procesforløb er grundlaget for den gode byggesag. Vi har gennemført mange projekter i rollen som totalrådgiver, og vi ved, hvad det kræver at sikre et kvalificeret procesforløb gennem alle byggeriets faser. Lige fra indledende forundersøgelser og værdisætning over forslag og projektering, planlægning af arbejdsmiljø og fastlæggelse af udbudsstrategi, indgåelse af kontrakter samt gennemførelse af byggeledelse, fagtilsyn og økonomistyring. Vi har godt kendskab til de krav og juridiske rammer, der danner grundlag for et byggeprojekts gennemførelse, vi kender faldgruberne i de enkelte projektfaser, og vi motiverer et tillidsfuldt samarbejde mellem byggeriets parter igennem hele processen.

Funktion

Hos os er god arkitektur, arkitektur der fungerer. Vi har et stort fokus på vidensoverdragelse, når vi møder en ny kunde eller et nyt projekt, og vi ved, at kun ved at inddrage alle parter i processen, skaber vi løsninger, der fungerer. Vi skaber rammerne for liv, men kvaliteten afhænger af funktionaliteten. Vi tænker helhedsorienteret, og vi er ikke bange for at udfordre vanetænkning. Hos os sikres den rigtige løsning til den ønskede funktion indenfor den afsatte økonomi.

Bæredygtighed

Design, funktionalitet, fællesskab, lys, lyd og drift er blandt de mange parametre, der tilsammen skaber en god, almen bolig. Arbejdet med almene boliger er derfor i sin kerne bæredygtigt på mange parametre, og det er en dybt integreret del af vores DNA. Der, hvor vi for alvor kan rykke yderligere som rådgivere, er ved at have fokus på genanvendelighed af materialer og bygningsdele. Vi tænker vugge til grav, når vi vælger materialer til vores projekter og vurderer altid muligheden for genanvendelse i alle byggeprocesser. Et dejligt hjem, der i sin opførelse og drift efterlader så lille et aftryk som muligt, er for os en succes.

Bygbarhed

Et hvert projekt skal kunne bygges og udføres på en måde, så der ikke spildes unødig tid på byggepladsen, og så den ønskede kvalitet kan opnås så enkelt og smidigt som muligt. Vi arbejder altid ud fra gode, byggetekniske løsninger, der kan udføres under hensynet til godt arbejdsmiljø, enkle konstruktive principper, gode håndværkstraditioner og et ønske om æstetik og holdbarhed i den færdige løsning. Vi arbejder både med kendte, gennemprøvede løsninger, men også innovativt med de muligheder, som den digitale udvikling inden for vores felt giver. Vi har mange års erfaring med udvikling af systemløsninger og med anvendelse af præfabrikerede bygningskomponenter som badekabiner, tagelementer, altaner m.v.