Pålsson Arkitekter A/S er oprettet i 1985 af arkitekt MAA Karsten Pålsson. Siden har tegnestuen haft til huse på Svanevej 26 på Nørrebro i lokaler som tidligere fungerede som henholdsvis vognmandsforretning og værksteder for små håndværksvirksomheder.

Fra start har Pålsson haft fokus på at skabe sammenhæng mellem gammelt og nyt, mellem bygningshistorie og fornyelse.

Pålsson Arkitekter har opbygget stor erfaring og ekspertise vedrørende byens fornyelse og bevaring, som de nuværende ejere og medarbejdere bygger på og til stadighed udvikler.
I 2015 indtrådte bygningskonstruktør MAK Søren Holck-Christiansen og arkitekt MAA Mads Stage Mølgaard som partnere i selskabet i forbindelse med et generationsskifte. Pr. 1. januar 2018 overgik ejerskabet til Søren og Mads, med Søren som administrerende direktør og Mads som tegnestuechef.