Fremtidssikring af 70'er 

De to naboafdelinger Ørnevang og Uglevang er opført i 1970'erne og består af 168 boliger i Ørnevang og 171 boliger i Uglevang. Afdelingerne råder over egne grønne arealer, samt fælles grønne sti- og vejforløb. Renoveringsopgaven var en gennemførelse af en helhedsplan, som led i en fremtidssikring af bebyggelserne og en forbedring af komforten i boligerne.

Renoveringen omfattede bl.a. tagudskiftning, efterisolering af gavle, renovering og opgradering af de tekniske installationer, herunder installationer til vand og kloak, eftergang af murværk og sikring af altaner, samt opgradering af parkeringsarealer og adgangsveje. Den udvendige efterisolering af gavlene skabte bedre komfort for beboerne og udførtes med gule teglskaller, så bygningerne bevarer deres oprindelige arkitektoniske udtryk.

De grønne arealer undergik en række opgraderinger med tryghedsskabende forhold; forbedret belægning og belysning, samt en øget begrønning af de ofte oversete grønne arealer omkring parkeringsarealerne og vejforløb. Dette medførte bl.a., at de store p-arealer fik nye græsarmerede parkeringsflader, nye træer samt en omlægning og nytænkning af nærarealerne omkring boliger og trappeopgange. Parkeringsarealer blev omlagt med fokus på klimasikring, LAR og en større visuel og funktionel kvalitet.

 • Opgavens art
  Renovering
 • Type byggeri
  Etagebyggeri
 • Beliggenhed
  Ørnevang og Uglevang, Allerød
 • Størrelse
  369 boliger
 • Bygherre
  Lillerød Boliogforening v/ Boligkontoret Danmark
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Status
  Afleveret 2017
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør: DOMINIA A/S
  Landskab: BOGL

 

Download PDF