Helhedsorienteret bygningsforbedring i Mønsterbo

Mønsterbo er en bevaringsværdig udlejningsejendom i Lindevangskvarteret fra 1925 på det ydre Frederiksberg. Ejendommen indeholder 67 boliger og to erhvervslejemål fordelt på syv opgange. Lindevangskvarteret har undergået en omfattende områdefornyelse med løft af ejendommene, boligforhold, uderum og nærområder. Renoveringen af Mønsterbo har bidraget til et løft af området, og beboerne har glæde af moderne komfort i de smukke gamle Frederiksbergboliger.

Tidligere uudnyttede loftsrum er ombygget til beboelse ved sammenlægning med boligerne nedenunder. Der er etableret 14 nye boliger med spændende indretning i to etager.

Alle boliger har adgang til ny altan mod gårdrummet, mens de nye, sammenlagte tagboliger yderligere har en lille kvistaltan.

Ejendommen har desuden undergået en tagudskiftning og diverse facadearbejder, samt fået nyt gårdanlæg og affaldsanlæg, herunder mobilsug.

Pålsson Arkitekter har fungeret som totalrådgiver på projektet, og rådgivningen har også inkluderet deltagelse i beboermøder, udformning af varslinger, byggeavis m.m. som led i inddragelse af beboerne i hele processen.

 • Opgavens art
  Renovering & omdannelse
 • Type byggeri
  Etagebyggeri
 • Beliggenhed
  Malthe Brunsvej 2 – 10, m.fl., Frederiksberg
 • Bygherre
  Frederiksberg Boligfond v/Privatbo
 • Størrelse
  35 boliger
 • Aflevering
  2011
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør: Falkon A/S Rådgivende Ingeniører
  Landskabsarkitekt: Niels Lützen Landskabsarkitekter ApS
Download PDF