Modulbyggeri i Albertslund

Galgebakken er opført 1972-74 i det nordlige Albertslund, tæt ved Vestskoven og består af i alt 644 boliger fordelt på gårdhuse, rækkehuse og etværelses boliger. Boligområdet sætter stor fokus på beplantningen og gør en dyd ud af dets grønne friareal. Galgebakken er en tæt-lav boligform med oplæg til fællesskab mellem beboerne. Selve bebyggelsen er opført i brun beton med tilslag af bornholmsk granit og lette facader af malet eternit.

Den nye del af Galgebakken bliver en almen boligbebyggelse bestående af 58 nye modul-rækkehuse, som indgår i en del af en stor ny helhedsplan, som bliver danmarks største renovering. Alle boliger er udført som tilgængelighedsboliger der er indrettet til at tilgodese alle brugere. Et modul kan være til den enlige forsørger, mens det er muligt at sammensætte modulerne, således to moduler bliver en funktionel 3-værelses bolig.   

For også at indtænke bæredygtighed ind i selve byggefasen, anvendes de eksisterende fundamenter i stedet for at rive ned og anlægge nyt. Disse rækkehuse bliver bygget på en fabrik i Glostrup, hvorefter de monteres på eksisterende fundamenter fra tidligere boliger.

Projektet skal bibevare Galgebakkens fokus på naturens indtagelse af boligområdet, samt tage hensyn til det helt særlige sociale fællesskab blandt Galgebakkens beboere.
Der er i udformningen og materialevalget arbejdet med at skabe sammenhæng på tværs af den nye og den eksisterende arkitektur, hvilket skaber en visuel samhørighed og en helstøbt orientering mod fællesskab.  

Vores opgave har været at projektere og byggeteknisk bearbejde bygbarheden for elementerne herunder hvordan man sammenbygger modulbyggeri med noget eksisterende, i dette tilfælde fundamentet fra de tidligere boliger.
Arbejdets udfordringer har ligeledes bestået i at lydisolere ved sammenkoblingen af modulbyggeriet på det eksisterende fundament, og sikre at det eksisterende fundaments bæreevne er stærk nok.

 • Opgavens art
  Nybyg
 • Type byggeri
  1 etagers modul rækkehuse 
 • Beliggenhed
  Galgebakken - Albertslund
 • Størrelse
  58 rækkehuse
 • Bygherre
  Vridsløselille Andelsboligforening
  ved BO-VEST
 • Rådgivning
  Funktionsudbud
 • Status
  Igangværende
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør: Danakon
  Landskab: Marianne Levinsen Landskabsarkitekter
  Arkitekt: NOVA5
Download PDF