Vi har over sommeren udvidet med endnu tre nye kollegaer.

Pia Wallbohm Blaadal (i midten) er Pålsson Arkitekters nye Markedsudviklingschef og Strategisk Bygherrerådgiver. Pias primære fokus skal være at styrke allerede eksisterende og oparbejde nye kunderelationer. Desuden skal Pia fortsætte sit arbejde med strategisk politisk rådgivning ift. fremtidssikring af almensektoren, hvor fokus bl.a. er på optimering af samarbejde mellem afdelinger, organisationer og administrationsselskaber.

Daniel Mikkelsen (th) er uddannet bygningskonstruktør og byggeøkonom, og vil derfor nemt og sikkert navigere igennem de enkelte projektfaser. Daniel har førhen arbejdet med både private og offentlige byggeprojekter, der spænder bredt fra kulturbyggeri, erhverv- og undervisningsbyggeri til sundheds- og laboratoriebyggeri. Daniel vil hos Pålsson sidde med IKT-ledelse og som projekterende.

Andreas Rønne Krøigaard (tv) er uddannet cand.tech. og bygningskonstruktør med 5 års erhvervserfaring fra både ejendomsadministration og arkitekttegnestuer. Andreas skal udover at fungere som projekt- og projekteringsleder medvirke til at optimere processer og arbejdsgange på tegnestuen blandt andet igennem IKT.