Pålssons ekspertise vedrører byen, dens bevaring og fornyelse. Vi skaber smukke og velfungerende boliger, rum og miljøer, der danner rammer for menneskelig trivsel. Det gør vi ved at sætte arkitektonisk nænsomme og nutidige aftryk i den eksisterende bygningsmasse og bymiljøer.

Totalrådgivning

Vi påtager os det fulde rådgiveransvar fra de første idéer til færdigt byggeri.

Som totalrådgiver er vi ansvarlige for hele projektforløbet fra skitsefasen over projekt- og udførelsesfase til afleveringen af byggeriet. Bygherren skal således kun indgå én rådgivningsaftale, som sikrer styringen på byggeriet fra start til slut. Vi udarbejder alle planer for byggeriet, opstiller budgetter, sørger for de nødvendige myndighedsgodkendelser. Som totalrådgiver tilknytter vi alle de nødvendige underrådgivere, fører tilsyn med deres arbejder og har i hele forløbet ansvaret over for bygherren. Vi sikrer projektets kvalitet, at det afleveres til tiden og indenfor den aftalte økonomi. Alt rummes i én enkelt aftale.

Det er også os, der udpeger en projektleder, der står for al kontakt til bygherren, som dermed sikrer sig det fulde overblik over proces og økonomi.

Som totalrådgivere står vi bl.a. for: 

 • Indledende registreringer
 • Undersøgelser og værdianalyse
 • Programmering
 • Skitseprojekt
 • Styring og koordinering af underrådgivere
 • Projekteringsledelse
 • IKT-ledelse


Arkitektrådgivning

Som arkitektrådgiver har vi arkitekturen i fokus. Vi rådgiver om udviklingspotentialer og muligheder for bevaring af identitet og kvaliteter.


Et hvert projekt er forskelligt, og i designprocessen fokuseres på at nytænke og bevare arkitekturen i relation til identitet, omgivelser, form, rumligheder, materialitet og vigtigst af alt brugeren. Vi forstår at værdisætte det oprindelige og tilføje det nye uden at gå på kompromis med hverken æstetiske eller funktionelle krav.

Som arkitektrådgiver undersøger vi udviklingspotentialer og muligheder for den enkelte bebyggelse med lokalplaner, kommuneplaner og bygningsreglementet i ryggen. Vi fokuserer på målgruppen og inddrager brugere i workshops, inspirationsture og idéoplæg.


Vi indgår gerne i projekteringsteams og bidrager med vores specialiserede arkitektviden, hvis bygherre vurderer at det vil give det bedste resultat. Vores store erfaring med brede samarbejder, sikrer at vi kan yde det bedste til projektet.

Som arkitektrådgiver står vi bl.a. for:

 • Idéoplæg
 • Skitseforslag
 • Indledende undersøgelser
 • Myndighedsprojekt
 • Workshops
 • Studieture
 • Faglig sparring
 • Afdækning af potentialer
 • Projektering
 • Værdianalyse

Bygherrerådgivning

Vi bidrager, når en bygherre har behov for kompetent, faglig sparring. f.eks. vedrørende procesrådgivning ved totalleverancer, myndighedsbehandling og vedligeholdelsesplaner.

At renovere og modernisere byggeri er en kompliceret proces, som kan involvere flere rådgivere, og en bygherrerådgiver kan være nødvendig for at sikre projektets kvalitet, og at tidsplanen overholdes inden for den aftalte økonomi. Vi har lang erfaring og stor ekspertise i gennemførslen af alle byggeriets faser. Vi kender både faldgruberne og de sikre veje og påtager os med stort engagement rollen som bygherrens højre hånd. Som bygherrerådgiver varetager vi altid bygherrens interesser både overfor projekterende og udførende leverandører.

Rådgivningen kan knyttes til én eller flere af byggeriets faser, lige fra idéoplæg og programmering til planlægnings- og udførelsesperioden.

Som bygherrerådgivere står vi bl.a. for:

 • Tilstandsvurderinger
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Helhedsplaner
 • Myndighedsbehandling
 • Procesrådgivning ved totalleverancer
 • Undersøgelse og værdianalyse
 • Vurdering af anvendelsesmuligheder
 • Projekteringsledelse
 • Tidsplaner
 • Styrende budgetlægning
 • EU-udbud og udbudsstrategi
 • Arbejdsmiljøkoordinering
 • Ekstern granskning af udbudsmateriale
 • Økonomistyring
 • Byggeledelse
 • Afleveringsforretning

Ét- og femårseftersyn