Pålsson Arkitekter var i 2012/2013 med til facaderestaurering på Frederiksholm karré 1, i forbindelse med markeringen af 100 året for stiftelsen af Arbejdernes Kooperative Byggeforening og den første opførte ejendom. Nu skal vi atter medvirke til renovering af Frederiksholm Kanal, der indebærer vindues- og dørudskiftning, således at der opnås optimal komfort for beboerne, samtidigt med at det oprindelige arkitektoniske udtryk bevares. Det er vores ambition, at de aftryk vi sætter i det byggede miljø, respekterer bygningernes originale identitet og arkitektur, balancerer bevaring og fornyelse og tilstræber social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.

 

Se projektet her: https://www.paalsson.dk/projekter/frederiksholmkarre1-2#