Fremtidssikring af karakteristisk boligbyggeri

Thyges Gård er en større almennyttig boligforening i Tårnby Kommune med 161 boliger og 7 erhvervslejemål, fordelt i 5 blokke. Blokkene er etageejendomme og opført over to omgange i 1940’erne og 1950’erne. Thyges Gård er et meget tidstypisk byggeri fra 40'erne og 50'erne, med de dertil hørende karakteristiske træk med murede facader, tegltag, små altaner og grønne områder udenfor hoveddøren.

Pålsson Arkitekter har udført totalrådgivning i forbindelse med fremtidssikring af Thyges Gård. Herunder facaderenovering og tagudskiftning, samt gennemgang og udskiftning af fuger omkring vinduer og døre og udskiftning af sålbænke.

I renoveringsprocessen er der taget højde for bygningernes karakter og taget blev skiftet til et rødt tegltag efter originalen, så det arkitektoniske udtryk fra 1950’erne bevares i sin helhed. På 3 af blokkene er der etableret 350msolcelleanlæg for et mere bæredygtigt el-forbrug.

 • Opgavens art
  Renovering
 • Type byggeri
  Etagebyggeri
 • Beliggenhed
  Thyges Vænge, Kastrup
 • Størrelse
  161 boliger og 7 erhvervslejemål
 • Bygherre
  Tårnby – Kastrup Boligselskab v/KAB
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Status
  Afleveret 2014
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør: DOMINIA A/S
Download PDF