Energioptimering i Espergærde

Svinget i Espergærde er et godt eksempel på, hvordan vi kan optimere eksisterende bygninger og udnytte den energi og de ressourcer, som allerede er investeret i byggeriet. 
På Svinget vil beboerne i de otte etageejendomme få sunde, energioptimerede boliger. Vi renoverer klimaskærmen med efterisolering og udskifter alle vinduer og altandøre. Udenpå de eksisterende bygninger er der tidligere monteret altaner på søjler. Dem tager vi ned, når vi skal efterisolere gavle og facader, og vi monterer dem efterfølgende på nye søjler med speciallavede beslag. Beboerne får ny ventilation og nye installationer, som forbedrer indeklimaet, og i fremtiden kan de slippe bekymringen om fugtproblemer i kældrene yderligere, da der også skal udføres LAR på den skrånende grund.

 
Samlet set er der tale om et godt, gammeldags Kinder-æg: Sunde boliger, energioptimering, klimagevinst. At vi glæder os til at komme i gang er bare krymmel på toppen.

 • Opgavens art
  Helhedsplan
 • Type byggeri
  Boligbyggeri
 • Beliggenhed
  Svinget - Espergærde
 • Størrelse
  8 etageejendomme
 • Bygherre
  Boligkontoret Danmark
 • Rådgivning
  Arkitektrådgivning
 • Status
  Igangværende
 • Samarbejdspartner
  SINUZ
  MASU Planning
  Jørgen Nielsen

Download PDF