Fremtidssikring af 109 boliger

Stjernegården ligger centralt placeret i Odense by og er opført som 3 etagers bebyggelse i 1951. Bebyggelsen, der er udformet som en stjerne, fremstår pæn, men er ikke længere tidssvarende. Stjernegården er opført i gule og røde sten med kvadratiske vinduer. Den gamle varmecentral er integreret i det arkitektoniske greb, og er et særligt kendetegn for bebyggelsen. Den høje skorsten kan ses på lang afstand. Mange af boligerne er med for små rum og bærer præg af den tid de er opført i. Bebyggelsen rummer kun to forskellige størrelse lejligheder, de er ikke gennemlyste og der er væsentlige problemer med nedslidning af bygningen, kuldebroer og deraf følgende skimmelsvamp. Samtidig er bygningerne ikke tilgængelige for kørestolsbrugere.

Bo-kvaliteten lever ikke op til nutidens standarder, hvorfor en totalrenovering af de 109 boliger er igangsat. Visionen for området er at skabe et trygt boligområde med et varieret udbud af gode, sunde og tidssvarende boliger. Det er ønsket at variationen i udbuddet af lejlighedstyper og størrelser kan tiltrække en større grad af ressourcestærke beboere. Samtidig opkvalificeres 1/3 af boligerne til tilgængelighedsboliger, igen for at kunne rumme en bredere skare af beboere. For at få et antal større boliger, der kan tiltrække børnefamilier, sammenlægges de eksisterende små boliger.

Det fysiske løft af afdelingen, indendørs såvel som udendørs, skal udover at fremtidssikre boligerne, være med til at understøtte en bedre trivsel og styrke fællesskabet beboerne i mellem.

 

 • Opgavens art
  Renovering
 • Type byggeri
  Etagebygeri
 • Beliggenhed
  Ejbygade, Odense
 • Størrelse
  109 boliger
 • Bygherre
  Boligorganisationen Civica
 • Rådgivning
 • Arkitektrådgivning
 • Status
  Igangværende
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør: Niras (Totalrådgiver)
Download PDF