Nye boliger og totalrenovering i Nakskov

Det nye Rosenparken bliver en almen boligbebyggelse bestående af 90 lejligheder i de tre eksisterende blokke og 30 nye rækkehuse.
I Rosenparken nedrives tre ud af seks blokke, hvor murstenene fra de nedrevne blokke genbruges til at efterisolere de tre resterende blokke. Herudover skal der opføres 30 nye rækkehuse, hvor de tre blokke nedrives. Disse opføres til DGNB guld.
De eksisterende stokkes takt fortsættes ned gennem det nye byggeri mod vejen. Mod skoven brydes med forskydninger, så rummene mellem blokkene nedskaleres svarende til skalaen på de nye rækkehuse. Der er i udformning og materialer arbejdet med at skabe sammenhæng på tværs af den nye og eksisterende bebyggelse, som giver mulighed for et trygt fællesskab snarere end et opdelt miljø med ’dem og os’. Der er sikret dagslys i boligerne både i løbet af dagtimerne og i ydertimerne. Boligerne er indrettet så også en enlig forsørger med børn vil kunne bo i en et-værelsesbolig, hvis livet tager en snæver vending og endelig er alle boliger udført som tilgængelige boliger.

Vores samlede hensigt er at sikre afdelingens boliger, hvor mange forskellige mennesker med forskelligt sammensatte husstande kan leve godt. Afdelingen fremtidssikres med bredt attraktive, betalelige boliger.
Udover renovering og nye rækkehuse opføres også et fælleshus. Fælleshuset placeres længst mod nord på grunden, som et afsluttende punkt. Samtidig vil det på den måde genere mindst ved larm og være mest optimalt ift. parkering og adgang for driften.
Rosenparken er opført i 1947 og omfatter i alt 155 boliger, fordelt i seks boligblokke, alle i tre etager. Bebyggelsen er udført med fuld kælder, som omfatter pulterrum, vaskeri og fællesrum.
Bebyggelsen lider under en række byggetekniske udfordringer. Her kan blandt andet nævnes nedslidte og dårlige tage, dårligt isolerede facader og ovenlys, altankonstruktioner, som medfører kuldebroer, dårligt indeklima mm.

 • Opgavens art
  Renovering og nybyg
 • Type byggeri
  1 etagers rækkehuse og 3 etagers blokke
 • Beliggenhed
  Nakskov, Lolland
 • Størrelse
  30 nyerækkehuse, 90 lejligheder
 • Bygherre
  Nakskov Almene Boligselskab v/BDK
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Status
  Igangværende
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør: Lyngkilde
  Landskab: Opland
  Arkitekt: Dan-Project
Download PDF