Til- og ombygning af Psykiatrisk Center Nordsjælland

Det eksisterende hospitalscenter er opført i 2007 som psykiatrisk center i forbindelse med det somatiske hospital i Helsingør.

Pålsson Arkitekter har stået for en til- og ombygning af Psykiatrisk Center Nordsjælland i Helsingør, der rummer nye administrative arealer og fremstår som tilbygning i stil med det oprindelige udtryk. Tilbygningen er tiltænkt som en udvidelse, der ikke skiller sig ud, men formmæssigt kunne have været en del af det oprindelige design.

Den eksisterende fløj (Fløj 4) er udbygget med 200 m2 til administrative forhold og behandlingstilbud herunder konferencelokale, kontorer, personale-pauserum og depoter.
Derudover er en række eksisterende faciliteter ombygget til nye funktioner.
Der er endvidere etableret nye adgangsforhold, idet den eksisterende gangbro mellem det somatiske hospital og det psykiatriske center er nedtaget.

I terræn opførte Pålsson Arkitekter nyt nødstrømsanlæg indkapslet i et begrønnet stålskelet, og der er etableret en større vendeplads indpasset i det grønne landskab.

Pålsson Arkitekter har været totalrådgiver på projektet.

 • Opgavens art 
  Renovering og nybyggeri
 • Type byggeri
  Psykiatrisk Center
 • Størrelse
  ca. 5.600m2
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Aflevering
  2015
 • Entreprisesum
  7,5 mio. kr. ekskl. moms
Download PDF