Indvendig og udvendig renovering

Afdelingen 4205 Nyhuse (opført 1990) er beliggende i Hillerød og består af to u-formede randbebyggelser i to etager med heholdsvis 29 og 31 boliger, der er fordelt på 2-4 rum, hvoraf seks af boligerne er specielt udformet for bevægelseshæmmede. Adgang til boligerne på 1. sal sker via udvendige trapper. Derudover findes adgang til boligerne fra grønne fællesområder, hvori der forefindes cykelparkering, affaldscontainere og pulterrum. Boligblokkene er udført i røde teglsten, afgrænset med hvide kalk-sandsten og taget er belagt med røde vingetegl. Døre og vinduer er udført i hvidmalet træ og forsynet med termoruder.

Afdelingen har siden etableringen haft udfordringer i forhold til de byggetekniske forhold. Der er flere gange blevet udført nødvendige oprettende arbejder i forbindelse med flere områder og bygningsdele, men det har været mindre renoveringsarbejder hver gang – dvs. der ikke er blevet udført generelle forbedringer og renoveringer på alle boligerne. Men nu er det i afdelingen blevet besluttet at opstarte undersøgelser til mulig opstart af generelle byggeprojekter i afdelingen.

Projektet omfatter totalrådgivning vedrørende udskiftning af samtlige vinduer, altandøre og hovedindgangsdøre. Derudover også udskiftning af varmeinstallationer, registrering og redegørelse for murværkets tilstand – i denne sammenhæng også relevante murarbejder, herunder renovering af nedbrudt murværk og eventuelle relaterede skader. Ydermere er de udvendige trapper ganske udtjente og trænger til enten at blive udskiftet eller renoveret. Ligeledes er ventilationssystemet af ældre dato og trænger også til at blive udskiftet, da de har forårsaget mange problemer de seneste år.

 • Opgavens art
  Renovering
 • Bygherre
  Frederiksborg Boligselskab v/KAB
 • Beliggenhed
  Grønne Have 1-23, Grønne Ager 1-23, Hillerød
 • Type byggeri
  Etageboliger
 • Størrelse
  60 boliger
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Periode
  2018
 • Entrepriseform
  Hovedentreprise
 • Samarbejdspartnere
  Goritas, Danakon
Download PDF