Indvendig og udvendig renovering

Afdelingen Nyhuse er opført i 1990 og består af to u-formede randbebyggelser i to etager med heholdsvis 29 og 31 boliger, hvoraf seks af boligerne er specielt udformet for bevægelseshæmmede.

Afdelingen har siden etableringen haft udfordringer i forhold til de byggetekniske forhold. Der er flere gange blevet udført nødvendige oprettende arbejder i forbindelse med flere områder og bygningsdele, men det har været mindre renoveringsarbejder hver gang – dvs. der ikke er blevet udført generelle forbedringer og renoveringer på alle boligerne. Men nu er det i afdelingen blevet besluttet at opstarte undersøgelser til mulig opstart af generelle byggeprojekter i afdelingen.

Projektet omfatter totalrådgivning vedrørende udskiftning af samtlige vinduer, altandøre og hovedindgangsdøre. Derudover også udskiftning af varmeinstallationer, registrering og redegørelse for murværkets tilstand – i denne sammenhæng også relevante murarbejder, herunder renovering af nedbrudt murværk og eventuelle relaterede skader. Ydermere er de udvendige trapper ganske udtjente og trænger til enten at blive udskiftet eller renoveret. Ligeledes er ventilationssystemet af ældre dato og trænger også til at blive udskiftet, da de har forårsaget mange problemer de seneste år.

 • Opgavens art
  Renovering
 • Type byggeri
  Etagebyggeri
 • Beliggenhed
  Grønne Have og Grønne Ager, Hillerød
 • Størrelse
  60 boliger
 • Bygherre
  Frederiksborg Boligselskab v/ KAB
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Status
  Igangværende
 • Samarbejdspartner
  Ingniør: Danakon A/S
Download PDF