Gennemgribende renovering på Lundtoftegade

Pålsson Arkitekter har udarbejdet en fysisk og social helhedsplan for AKB København afd. Lundtoftegade med fokus på øget tilgængelighed, tryghedsskabende foranstaltninger og et varieret boligudbud. Mod Lundtoftegade har bebyggelsen fået et markant arkitektonisk løft ved opførelse af nye, transparente glasfacader og trappetårne udsmykket med reference til de tidligere å-løb.

De 699 almene boliger undergik en gennemgribende istandsættelse med lejlighedssammenlægninger, efterisolering og nye bad og køkkener, så boligerne tilbyder moderne komfort inden for de eksisterende rammer. 80 eksisterende boliger er blevet sammenlagt til 30 nye rummelige familieboliger, med fokus på at tilføre området flere ressourcestærke beboere. Facaderenoveringen omfattede efterisolering, tætning og udskiftning af facadepartier til lette facadeelementer, samt etablering af altaner mod det grønne fællesareal.
Samtidig opførtes nyt beboerkontor på 377m2 for at samle alle de administrative funktioner i bebyggelsen.

Udearealerne har undergået større forandring med skulpturer støttet af Statens Kunstfond, nye opholdsarealer, begrønning, belysning, belægning, overdækket parkering - med stort fokus på leg og fitness for alle aldre og tryghedsskabende tiltag. 

 • Opgavens art
  Renovering, omdannelse og nybyggeri
 • Type byggeri
  Etagebyggeri, beboerhus
 • Beliggenhed
  Lundtoftegade 49 – 51 m.fl., København N
 • Størrelse
  750 boliger
 • Bygherre
  AKB afd. 1048-9/KAB
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Status
  Afleveret 2016
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør: Danakon A/S og Gert Carstensen Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I A/S
  Landskab: BOGL 
  Grafik: Thomas Pålsson
Download PDF