Gennemgribende renovering af Lundtoftegade

Pålsson Arkitekter har udarbejdet en fysisk og social helhedsplan for AKB København afd. Lundtoftegade med fokus på øget tilgængelighed, tryghedsskabende tiltag og et varieret boligudbud.

Lundtoftegade er en almen boligbebyggelse på Nørrebro med stor fokus på fællesskab og fællesfaciliteter med blandt andet plejehjem, pensionistboliger, familieboliger, ungdomsboliger, fællesvaskeri, vuggestue, børnehave, fritidshjem og fritidsklub. Beboersammensætning er bred blandt de ca. 2000 beboere og som et særligt udsat boligområde har afd. Lundtoftegade tilbage i 2007 igangsat en gennemgribende fysisk og social helhedsplan, der har løftet bebyggelsen ud af ”Ghettolisten” i en årrække.

Dette har medvirket til større renoveringer af boligerne og facaderne samt fornyelse af udearealerne. Renoveringen af 1970’er ejendommene har skabt moderne boliger med tidssvarende komfort, facaderenoveringen har skabt et visuelt fornyet udtryk samt skabt tryghed på svalegangene, mens de nye altaner har givet beboerne et privat uderum. Af de omkring 700 boliger i afdelingen blev 80 eksisterende boliger sammenlagt til 30 nye rummelige familieboliger, med fokus på at skabe større diversitet i beboersammensætningen. Herudover er der opført et nyt beboerkontor, hvis design og udførelse har taget udgangspunkt i bæredygtige designprincipper. Mod gaden har bebyggelsen fået et markant arkitektonisk løft ved opførelse af nye transparente glasfacader og trappetårne udsmykket med grafisk kunst med reference til de tidligere å-løb. Denne grafik går igen i belægningen.

Fornyelsen af udearealerne har inkluderet ny beplantning, opdaterede færdselsveje med tryghedsskabende tiltag, nyt parkeringsareal og nye udearealer med leg, sport, ophold og et kunstprojekt støttet af Statens Kunstfond. Mange af de nye træer i området er doneret af Københavns Kommune som del af deres pulje af partnerskabstræer. 

 • Opgavens art
  Renovering, omdannelse og nybyggeri
 • Type byggeri
  Etagebyggeri, beboerhus
 • Beliggenhed
  Lundtoftegade 49 – 51 m.fl., København N
 • Størrelse
  750 boliger
 • Bygherre
  AKB afd. 1048-9/KAB
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Status
  Afleveret 2016
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør: Danakon A/S
  Ingeniør, el: Gert Carstensen A/S
  Landskab: BOGL ApS
  Grafik: Thomas Pålsson
  Kunst: Henrik Plenge
Download PDF