Ny kirke og kulturhus i Frederiksholm Sogn

Den traditionelle kirke er en del af et lokalt samfund, hvor den huser et rum i byen for kirkelige handlinger og en vifte af sociale aktiviteter, som tilbud til områdets befolkning. Den danner et rum for fællesskab, tryghed og samvær.

Hovedgrebet i forslaget er at skabe et rum for fællesskab og samvær i såvel kirkerum, kulturhus og byrum omkring kirken. Kirken er bygget op omkring et markant rundt kirkerum, der skyder op fra en tung base. Kirken fremstår som den mest centrale del af strukturen og forbinder visuelt alle bygningsdele og etager. Via en centralt placeret trappe ledes man til andet plan, der rummer indgang til det høje kirkerum og område til kulturelle formål.

Kirken omslutter en ny plads i byen. Pladsen anvendes som fælles ophold- og mødested i forbindelse med aktiviteter i kulturhuset eller kirken. Pladsen og kirken forbindes af en bred trappe, hvor der er mulighed for ophold. Dette gør det muligt at benytte pladsen til udendørs gudstjenester, forelæsninger, koncerter eller lignende.

Med materialerne er det forsøgt at afspejle det brogede sydhavnsudtryk ved at anvende en materialesammensætning, hvor det ikke er selve kompleksiteten af materialerne, der fremhæves, men i højere grad den måde hvorved de mødes og sammensættes. På samme måde som bygningen opdeles i tre dele, der visuelt er markante og forskellige, er det valgt at anvende en særlig sammensætning af materialer, der komplimenterer hinanden, samtidig med, at de udpeger og underbygger en forskellighed i anvendelsen af bygningen. 

Bygningen med de administrative funktioner er beklædt med pereforerede aluminiumsplader. Dette udviser en lethed og transparens. Kirken og kulturrummet er opbygget af beton og udviser en fasthed og tyngde, der samtidig forstærkes af vinduer og dørpartier, der er udført i træ. 

 • Opgavens art
  Nybygning, Konkurrenceforslag
 • Type byggeri
  Kirke
 • Beliggenhed
  Teglholmen ved Frederiksholmløbet i Sydhavnen
 • Størrelse
  2550 m²
 • Bygherre
  Frederiksholm Sogn v/Københavns Kommune
 • Rådgivning
  Arkitektrådgivning
 • Status
  Forslag afleveret 2016
Download PDF