Renovering med fokus på sundhed

Afdelingen består af 32 villahuse med saddeltag og ligger i et stille villakvarter i udkanten af Stenløse tæt på Egedal centeret og stationen. Boligerne er opført i 1968 i gule mursten med grå asbestholdige bølgeeternitplader på taget. Gavlbeklædning udført i plader eller bræddebeklædning. Til hver bolig er der have på ca. 800 - 1000 m2. Afdelingen og boligselskabet ønsker tagbelægningerne udskiftet hvilket er hovedopgaven i nærværende projektforslag. Tagbeklædningen er bølgeeternittagplader der indeholder asbest. Efter nærmere undersøgelse er det blevet konstateret, at gavlbeklædning ligeledes er udført med asbestholdige plader. Træværk som vindskeder og udhængsbrædder er malerbehandlet med materialer indeholdende bly og PCB.

Det foreliggende arbejde omfatter bl.a. udskiftning af asbestholdige tagplader, gulvplader med tilhørende træværk. I denne sammenhæng også bortskaffelse af isolering, da denne er forurenet med asbeststøv. Derudover skal vindskeder afmonteres og bortskaffes (de indeholder bly i malingen), mens tagrender, rendejern, nedløbsrør og hængselsstifter udskiftes m.m.

 • Opgavens art
  Renovering
 • Bygherre
  Stenløse-Ølstykke boligforening
 • Beliggenhed
  Halkærvej 2-10 & 20-30, Gærdesmuttevej 1-6, Nattergalevej 1-15, 3660 Stenløse
 • Type byggeri
  Parcelhuse
 • Størrelse
  32 boliger
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Periode
  2018
 • Entrepriseform
  Hovedentreprise
 • Samarbejdspartnere
  Bunch Bygningsfysik
Download PDF