Fokus på energioptimering og miljøvenlige energikilder

Den almene boligforening Boelholm er opført som gårdhavehuse bestående af to afdelinger i henholdsvis 1976 og i 1978.

Renoveringsprojektet omhandler istandsættelse og forbedring af de to bebyggelser med fokus på en generel energioptimering og mere miljøvenlige energikilder. I hovedtræk omfatter arbejdet en energirenovering af bebyggelsernes tage og facader samt en udskiftning af den eksisterende el-opvarmning til centralvarme.
Energirenoveringen af boligernes klimaskærm omfatter nedrivning af den eksisterende tagdækning af bølgeeternitplader og etablering af et nyt tagpaptag samt fordobling af den eksisterende isolering.

Desuden foretages delvis omfugning og reparation af facader samt udskiftning af samtlige terrassedøre mod de private gårdhaver.
Udskiftning af den eksisterende el-opvarmning til centralvarme indebærer samtidig etablering af Nordens største jordvarme-, sol- og gasanlæg til boliger. Centralvarmen vil være en kombination af opvarmning via jordvarme suppleret med naturgas.

Centralvarmeanlægget placeres i en ny varmecentral med et mindre anlæg af solpaneler på taget som supplement til varmtvandsforsyningen. Arbejdet omfatter også fremføring af varmerør i jord til alle boliger og fælleshus, indføring i bygninger og udførelse af varmeanlæg med radiatorer.

Der ligger et renoveringsprojekt af badeværelserne klar til realisering med komplet registrering af de udtjente badeværelser fra 70’erne.

Bebyggelsen var beboet under udførelsen, og beboermøder, varslinger og byggeavis var en integreret del af processen.

 • Opgavens art
  Energirenovering
 • Type byggeri
  Gårdhavehuse
 • Beliggenhed
  Tokevej, Terkelvej, m.fl, Stenløse
 • Størrelse
  218 boliger
 • Bygherre
  Stenløse – Ølstykke Boligforening v/ KAB
 • Rådgivning
  Totalrådgivning
 • Status
  Afleveret 2010
 • Samarbejdspartner
  Ingeniør: Falkon A/S Rådgivende Ingeniører
Download PDF