Pålsson Arkitekter har vundet totalrådgivning på renovering af badeværelser i de to afdelinger Boelholm I og II for Stenløse-Ølstykke Boligforening.

Pålsson Arkitekter har med Danakon som ingeniørrådgiver vundet totalrådgivning på renovering af Nyhuse for Frederiksborg Boligselskab v. KAB.

Pålsson Arkitekter har indgået rammeaftale med DAB, delaftale 2 om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af almene boliger på Sjælland og Lolland-Falster.

Pålsson Arkitekter havde i går inspirationsdag med fokus på forretningsforståelse, tegnestuens profil og organisation.

Pålsson Arkitekter har i samarbejde med Atra Arkitekter og Orbicon vundet fem ud af seks projekter i 6. runde af miniudbud fra Byggeskadefonden.

Pålsson Arkitekter har i samarbejde med Atra Arkitekter og Orbicon vundet Byggeskadefondens udbud vedrørende udskiftning af MgO-vindspærreplader i Vapnagaard.