Vejledning om bæredygtighedsledelse for VÆRDIBYG

Vejledning nr. 50 om  "Bæredygtighedsledelse" i vejledningsserien fra VÆRDIBYG beskriver, hvad bæredygtighedsledelse er for en størrelse, samt hvilke opgaver det omfatter og kompetencer det kræver. Vigtigst af alt, giver vejledningen anbefalinger til, hvordan bæredygtighedsledelse sikrer det nødvendige samspil med andre aktører, så bæredygtighed indgår under hele byggeprocessen. 
 
Byggeprocessen forandres grundet et stigende behov for bæredygtigt byggeri. Der stilles krav til dokumentation, ny viden og nye typer aktører, samtidig med der indføres nye design- og konstruktionsmetoder.
De bæredygtige tiltag skal spille sammen med eksisterende proces, så der sikres et gennemtænkt projekt med kvalitet. Bæredygtighedsledelse fokuserer på at integrere bæredygtighed i byggeprocessen.

Vejledningen henvender sig til både bygherre, rådgiver, aktører der er i samspil med bæredygtighedslederen og entreprenør som ønsker gode råd og anbefalinger til, hvordan det bedst gøres i praksis.

Derudover er den også gavnlig at læse for aktører der skal arbejde sammen med bæredygtighedslederen på et byggeprojekt. Det kunne eksempelvis være projekteringslederen og projektlederen der skal koordinere tæt med bæredygtighedslederen, og ikke mindst de i projektteamet, der udfører bæredygtighedsrelaterede opgaver i projektet.

Vi er glade for at kunne bidrage i dialog med resten af kompetencegruppen, og sætter stor pris på Værdibygs store arbejde indenfor bæredygtighed.