Ny grøn boligafdeling i Helsingør

Rønnedalen er en ny grøn boligafdeling i Helsingør, der har kombineret boligkvalitet med bæredygtige tiltag - både sociale, økonomiske, miljømæssige og arkitektoniske.

Boligstrukturen er designet til at understøtte et stærkt naboskab og fællesskab beboerne imellem. Området i afdelingen er udformet med fokus på de uformelle møder, både imellem den tætte nabo, men også på tværs af afdelingen, med de resterende beboere.

Rønnedalen ligger på en bakket grund, med stor terrænforskel og mange træer, der giver en fornemmelse af at bo i naturen. Boligernes placering tager udgangspunkt i stedets eksisterende forhold og kvaliteter og indpasser sig i terrænet. Afdelingen består af både tæt lav bebyggelse og etageboliger, så den indpasser sig i den omkringliggende kontekst med terrænforskelle og vild natur.

Boligerne er opført i naturlige materialer, så forbindelsen til naturen står stærk og tydelig. Materialerne giver en nærhed og varme til boligerne og indbyder til ophold langs facaderne.

Rønnedalen tilbyder 40 nye boliger til beboere med forskellige behov, og skaber derved grobund for et stærkt fællesskab, med en differentieret beboersammensætning.

Udskiftning af installationer i ikonisk højhus

Avedøre Store Hus er et pejlemærke i Avedøre Stationsby. Højhuset er opført i 1976 og huser i alt 464 boliger og en erhvervssammenslutning i de nederste etager. Boligerne er i henholdsvis et og tre plan, der giver spændende rumlig fordeling i boligen og ikke mindst spændene løsninger for installationerne.

I Avedøre Store Hus håndterer vi udskiftning af spændende rørføringer i den komplekse bomaskine, der er stærkt inspireret af le Corbusier, mens lejlighederne er beboede. Renoveringssagen omfatter total udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer, samt udskiftning af samtlige faldstammer. Udskiftning af installationer og faldstammer kræver nedtagning af enkelte vægge og fast inventar, hvilket kræver en reetablering med nøje respekt og tilpasning til de eksisterende forhold, så resultatet både optimeres vvs-teknisk, men også er æstetisk tilfredsstillende.

Pålsson Arkitekter har været totalrådgivere på sagen med Danakon A/S - Rådgivende Ingeniører FRI som ingeniørrådgiver. Takket være et godt samarbejde med Avedøre Boligselskab, KAB og Danakon er projektet afleveret før tid og inden for økonomien.

Ny vejledning "Bæredygtighedsledelse" for VÆRDIBYG

Energioptimering af boliger på Svinget