Modulbyggeri i Albertslund

Galgebakken er opført 1972-74 i det nordlige Albertslund, tæt ved Vestskoven og består af i alt 644 boliger fordelt på gårdhuse, rækkehuse og etværelses boliger. Boligområdet sætter stor fokus på beplantningen og gør en dyd ud af dets grønne friareal. Galgebakken er en tæt-lav boligform med oplæg til fællesskab mellem beboerne. Selve bebyggelsen er opført i brun beton med tilslag af bornholmsk granit og lette facader af malet eternit.

Den nye del af Galgebakken bliver en almen boligbebyggelse bestående af 58 nye modul-rækkehuse, som indgår i en del af en stor ny helhedsplan, som bliver danmarks største renovering. Alle boliger er udført som tilgængelighedsboliger der er indrettet til at tilgodese alle brugere. Et modul kan være til den enlige forsørger, mens det er muligt at sammensætte modulerne, således to moduler bliver en funktionel 3-værelses bolig.   

For også at indtænke bæredygtighed ind i selve byggefasen, anvendes de eksisterende fundamenter i stedet for at rive ned og anlægge nyt. Disse rækkehuse bliver bygget på en fabrik i Glostrup, hvorefter de monteres på eksisterende fundamenter fra tidligere boliger.

Projektet skal bibevare Galgebakkens fokus på naturens indtagelse af boligområdet, samt tage hensyn til det helt særlige sociale fællesskab blandt Galgebakkens beboere.
Der er i udformningen og materialevalget arbejdet med at skabe sammenhæng på tværs af den nye og den eksisterende arkitektur, hvilket skaber en visuel samhørighed og en helstøbt orientering mod fællesskab.  

Vores opgave har været at projektere og byggeteknisk bearbejde bygbarheden for elementerne herunder hvordan man sammenbygger modulbyggeri med noget eksisterende, i dette tilfælde fundamentet fra de tidligere boliger.
Arbejdets udfordringer har ligeledes bestået i at lydisolere ved sammenkoblingen af modulbyggeriet på det eksisterende fundament, og sikre at det eksisterende fundaments bæreevne er stærk nok.

Nye omklædningsfaciliteter i Hvidovre

De nye omklædningsfaciliteter for Rosenhøj Boldklub placeres i forbindelse med eksisterende klubhus. Bygningen består overordnet af to seperate bygninger, der forbindes af en glasgang. Den ene bygning består af 4 nye omklædningsrum i to forskellige størrelser. I alle omklædningsrum har der været fokus på at skabe rum og plads til både omklædning og taktikmøder. Der etableres store spejle og flere opbevaringsmuligheder. Til hver omklædning er der koblet et forrum med adgang til toilet.

I den anden bygning er der et rengøringsrum og et Handicaptoilet/dommeromklædning med direkte adgang til glasgangen.
På modsatte side er der adgang til et trapperum, der fører til teknikrummet under taget. Herudover er der et bolddepot med integreret vaskesøjle under trappen.
På udearealerne omkring omklædningsfaciliteterne, etableres en rød teglbelægning på hele området, der opbrydes af grønne områder med frodig beplantning og plads til ophold.

Nye boliger og totalrenovering i Nakskov

Det nye Rosenparken bliver en almen boligbebyggelse bestående af 90 lejligheder i de tre eksisterende blokke og 30 nye rækkehuse.
I Rosenparken nedrives tre ud af seks blokke, hvor murstenene fra de nedrevne blokke genbruges til at efterisolere de tre resterende blokke. Herudover skal der opføres 30 nye rækkehuse, hvor de tre blokke nedrives. Disse opføres til DGNB guld.
De eksisterende stokkes takt fortsættes ned gennem det nye byggeri mod vejen. Mod skoven brydes med forskydninger, så rummene mellem blokkene nedskaleres svarende til skalaen på de nye rækkehuse. Der er i udformning og materialer arbejdet med at skabe sammenhæng på tværs af den nye og eksisterende bebyggelse, som giver mulighed for et trygt fællesskab snarere end et opdelt miljø med ’dem og os’. Der er sikret dagslys i boligerne både i løbet af dagtimerne og i ydertimerne. Boligerne er indrettet så også en enlig forsørger med børn vil kunne bo i en et-værelsesbolig, hvis livet tager en snæver vending og endelig er alle boliger udført som tilgængelige boliger.

Vores samlede hensigt er at sikre afdelingens boliger, hvor mange forskellige mennesker med forskelligt sammensatte husstande kan leve godt. Afdelingen fremtidssikres med bredt attraktive, betalelige boliger.
Udover renovering og nye rækkehuse opføres også et fælleshus. Fælleshuset placeres længst mod nord på grunden, som et afsluttende punkt. Samtidig vil det på den måde genere mindst ved larm og være mest optimalt ift. parkering og adgang for driften.
Rosenparken er opført i 1947 og omfatter i alt 155 boliger, fordelt i seks boligblokke, alle i tre etager. Bebyggelsen er udført med fuld kælder, som omfatter pulterrum, vaskeri og fællesrum.
Bebyggelsen lider under en række byggetekniske udfordringer. Her kan blandt andet nævnes nedslidte og dårlige tage, dårligt isolerede facader og ovenlys, altankonstruktioner, som medfører kuldebroer, dårligt indeklima mm.

Ny facade på DABs hovedkontor

DABs hovedkontor på Frederiksberg har fået ny facade med tombak plader og mørke, grå nuancer, som står i fin kontrast til hinanden. Lige nu kan den opleves med en lys og næsten guld farve, men tombak pladerne patinerer hurtigt til en smuk mørkere og dybere brun.

Renoveringen af DABs facade på Finsensvej på Frederiksberg er projekteret og udført under stor bevågenhed fra og i tæt dialog med ikke kun DABS’s direktion, men også Frederiksberg Kommunes stadsarkitekt.

Facadebeklædningen i tombak, som er et materiale med lang levetid, der patinerer smukt, er udført med vinkelstående false fremfor kapselinddækning på over- og underfacaden, af hensyn til facadebeklædningens robusthed. Facaden har fået en ramme i mørk grå, som binder bygningen sammen med begge tilstødende nabobygninger. Den ene nabobygning har fået en underfacade i samme, mørke grå. Tilsvarende har den anden nabobygning fået rammer om vinduespartier i den mørke grå tone. Det har resulteret i et sammenhængende, men dog forskelligartet facadeforløb i gaden.